Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok

ifs_christmas_2006_by_artgerm.jpg

 

Všem bych Vám chtěl popřát bohatého Ježíška, ať trávíte svátky se svými bližnými, které máte rádi a do Nového roku jen a jen to nejlepší.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *