Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Historie komunikace a získávání informací

V současné době se všichni snaží zjistit, jak se spojit s ostatními lidmi. Dříve bylo snadné umístit reklamu vašeho produktu do jakéhokoliv deníku, ale svět se teď stává mnohem více relevantní. Tak jak se dnes spojit s ostatními lidmi? A co je důležitější… jak to udělat zítra?

V tomto článku se zaměříme na trocha historie informací – nebo přesněji, kam se máte zaměřit, když se chcete spojit s lidmi. Je to vskutku vzrušující doba, protože právě teď procházíme největší změnou od vynálezu novin.

Jsme svědky zcela nového způsobu vzájemné komunikace mezi lidmi. Jedna komunikace vždy nastoupí a tradiční způsoby jdou stranou. Jedná se o zásadní posun a to úplně změní svět tak, jak ho známe. A nejlepší na tom je, že vám to zjednodušší život.

Takže se podívejme na časovou osu z posledních 210 let informací + 10 let do budoucnosti.

marketflow1

Ale ještě než se podíváme do budnoucnosti, vrátíme se do minulosti. Pojďme zpět do roku 1800 – kdy informace nebyli takové, jako dnes.

1800 – Tváří v tvář období

marketflow2

Na začátku 19. století byl jediný způsob získání informací ten, že jste museli jít ven, aby jste je získali. Bylo to všechno o komunikaci tváří v tvář. Pokud jste chtěli prodat produkt, museli jste jít na místní tržiště, kde jste ho nabízeli. Ale to také znamená, že jediným způsobem jak získat nebo poskytnout informace je, být na správném místě ve správný čas. Nevěděli jste, co se stalo v jiné části města, když jste prodávali vaše produkty lidem na jiném místě.

Někteří lidé mluvili o nové věci zvané deník. Ale to nebylo to samé. Museli jste se stejně s lidmi sejít osobně. To byla jediná cesta k interakci.

1900 – Přečtěte si o tom!

marketflow3

Do roku 1900 se stala z novin a časopisů revoluce v komunikaci. Mohli jsme dostat informace z míst, kde jsme nikdy nebyli. Mohli jsme sdílet naše myšlenky s lidmi, které jsme nikdy neviděli. A taky jsme mohli prodávat naše produkty v širším měřítku.

Pořád jste však museli jít mluvit s jinými lidmi, ale stejně jste zůstali nad věcí, aniž by jste opustili město. Bylo to úžasné. Jednalo se o první skutečnou informační revoluci. Svět se otevřel všem.

1960 – Budeme zpět po zprávách

marketflow4

V průběhu dalších 60ti let dominovali v našich životech noviny. Pokud jste chtěli dostávat aktální novinky a sdělit lidem o vašem produktu, stačilo se obrátit na tisk. Zdálo se, že se noviny stanou dominantním zdrojem informací i po dobu, která nastane.

Během dvacátých let dvacátého století se objevil nový zdroj informací, který přitahoval pozornost lidí – rádio. Najednou jste si mohli poslechnout jinou osobu vzdálenou stovky kilometrů daleko. Ale co je nejdůležitější, můžete dostávat ŽIVĚ nejnovější informace. To byl další průlom ve vývoji historie získávání informací. Do roku 1960 byli dominantním zdrojem informací živé zprávy z rozhlasu. Na podrobnější zprávy tu byli noviny a časopisy.

Byly to opravdu skvělé časy, i když někteří si myslí, že noviny byly lepší než rádio. Tento argument se držel po dalších 50 let.

1990 – Nalaďte si zítřek

marketflow5

Během dalších 40ti let byla zavedena nová technická revoluce, televize. Začalo to velkým zájmem veřejnosti v padesátých letech a zájem během devadesátých let byl obrovský. Překonal noviny a časopisy a pomalu zahnal do ústraní rádio. Nyní si lidé mohou zprávy nejen vyslechnout, ale taky vidět.

V letech 1970-1990 si vedoucí noviny uvědomují, že se stalo něco špatného na jejich trhu. Mají hodně problémů s konkurenčním rádiem, ale televize byla jiná liga.

1998 – Na počátku internetu

marketflow6

O pouhých 8 let později televize vládne světu, rádio je zredukováno na ‘místo, kde můžete slyšet hudbu zdarma’ a noviny dělají vše, aby zůstali relevantní. Ale neustálý vývoj technologií se tlačí rychle dopředu. Nový fenomén se rýsuje ve stínu – internet.

1998 byl rokem, kdy se internet od podivného média změnil na místo ‘kde každá společnost musí mít své internetové stránky’. Revoluce začala o tři roky dříve, ale v roce 1998 dosáhla kritického množství, kde si internet získal pozornost každého. V tomto roce byl třeba založen Google.

Ještě se moc nepoužíval a většina lidí k němu neměla přístup, ale všichni se schodli na tom, že to je budoucnost. Byl to úsvit nové éry. Bylo to místo, kde každý může získat informace od všech – alespoň teoreticky.

Lidé si také začali uvědomovat, že na internetu je víc než jen informace. Mohli jste ostatním taky něco dát. Můžete komunikovat. Můžete se stát součástí něčeho a nebýt jen pouhý divák. A co je nejdůležitější, můžete si zvolit, co chcete. Tento koncept nebyl možný od počátku, tedy od roku 1800. Možnosti využití internetu jsou neomezené.

2004 – Rozhodnu se, co chci!

marketflow8

V roce 2004, o pouhých 6 let později, je na internetu revoluční přístup informací. Televize a noviny stále dominují jako zpravodajské zdroje, ale nový svět je definitivně online.

V roce 2004 všichni tvoří webové stránky. Lidé zkoumají svět internetových apliakací a on-line způsob práce.

Lidé můžou dělat neuvěřitelné množství věcí a podílet se v mnoha oblastech, že se objevil nový pojem – information overload aneb informační přetížení.

Poprvé v životě jsme byli vystaveni více informací, než jsme mohli zkonzumovat. Ve věku novin jsme se museli rozhodnout, co jsme chtěli vidět. Ale v roce 2004 jsme se museli rozhodnout, co jsme nechtěli vidět.

To mělo zdrcující dopad na tradiční formy informací. V minulosti jste mohli získat pozornost lidí tím, že jste něco jednoduchého udělali. Lidé chtěli více možností, tak jste jim prostě museli dát jinou volbu. Ale v roce 2004 se to změnilo. Lidé začínali mít dost, a teď chtěli dělat něco lepšího. Nestačilo, že je to rozdílné.

2004 byl také rokem kdy vznikl nové fenomén – sociální sítě.

Sociální sítě pomalu získávají koncept blogů. Je to snadný, jednoduchý a cenové dostupný způsob, jak s ostatními sdílet své myšlenky a můžete přidávat komentáře. Poprvé si každý mohl vytvořit svoji vlastní oblast informací, aniž by museli mít technické znalosti.

Informace se změnili z nástrojů pro profesionály, na nástroj pro každého.

2007 – Já taky

marketflow9

O tři roky později se ukázalo, jak dokáže být ve skutečnosti mocný hlas lidu. Televize byla od začátku nepříliš dlouhým zdrojem hlavních informací a noviny se snaží přežít.

Každý si chtěl vytvořit vlastní malý svět a spojit ho se svými přáteli. Ale rok 2007 byl také mezníkem pro tradiční webové stránky. Byl jednou z nejdůležitějších změn, ale v současnosti se srovnávají s tradičními novinami – statickou a pasivní formou informací. Chtěli jsme být součástí a nejen se na ně dívat.

Blogy také začali mít problémy. Stejně jako televize eliminovala rádio (protože to byla lepší a výnosnější cesta, jak informovat lidi živě), tak sociální sítě eliminují blogy. Sociální profily jsou více aktivnější cesty ke sdílení informací s lidmi. Sociální sítě jsou prostě nejlepší nástroj pro práci a blogy s nimi nemůžou držet krok.

2009 – Všechno je sociální

marketflow10

Dnes, o 2 roky později je internet novou dominantou našeho světa. Noviny jsou na mrtém bodě a lidé sledují televizi méně než kdy jindy. Novým králem informací je každý, kdo používá sociální sítě k připojení a komunikaci.

Dokonce i tradiční stránky ustupují před neustálým proudem bohatých informací z sociálních sítí.

V uplynulých 210 let jsme viděli úžasný vývoj informací. Dalo se:

1. Získat informace ze vzdálených míst.
2. Získat je ŽIVĚ.
3. Vidět je ŽIVĚ.
4. Dostáváme možnost se rozhodnout co vidět a co ne.
5. Máme možnost se stát součástí a komentovat.
6. Publikovat své vlastní informace.
7. …a v roce 2009… být samotnou informací.

Ale rok 2009 bude také začátkem další revoluce. Vzhledem k tomu co víme o změně, tak to brzy nastane.

Budoucnost

První a nejdramatičtější změna je koncept sociálních novinek. Sociální novinky jsou rychlé zprávy ze světa podle našich zájmů. Novinky již nepíší novináři, ale pochází od každého. Jsou tak hlášeny přímo od zdroje k vám – tím dochází k obcházení tradičních mediálních kanálů.

Ale sociální novinky jsou mnohem víc než to. Je to o získávání novinek přímo od lidí, kteří jsou přímo jejich součástí. Místo aby jste od novináře dostali reportáž, co řekl analytik, tak si přečtete novinku přímo od samotného analytika. Sociální zpráva je přímo od zdroje, bez cenzury a úprav.
Nová vlna zábavy se rozvíjí (světle modré a fialové plochy v grafu), v nich dominují hry, video a audio streamování. Místo, aby jste ladili televizní kanály, tak se můžete rozhodnout, co chcete vidět a kdy to chcete vidět. Vy máte nad vším vlastní kontrolu.

Také se začínají objevovat nové koncepce v podobě cílených informací. Jsme svědky již rostoucího se počtu služeb na mobilních telefonech, kde můžete získat informace o oblasti, ve které se nacházíte – například místa všech restaurací na světě a vám bude nabídnut seznam všech restaurací ve vašem okolí.

Toto je něco, co se chystá explodovat v následujících letech. Ve světě, kde máme přístup k velkému množství informací, které můžeme konzumovat, se jen v určitých částech stávají důležitým prvkem. A to bude expandovat daleko za rámec jednoduchého geo-zaměření, které známe dnes.

2020 – Tradice je mrtvá

marketflow11

V dalších 5-10 letech se bude svět informací poměrně měnit. Všechny tradiční formy informací jsou v podstatě mrtvý. Tradiční tištěné noviny již neexistují, televize ve formě přednastavených kanálů nahrazuje jeden jediný, kde si určujete sami, na co se chcete dívat. Rádia jsou nahrazeny podcasty a vodcasty.

Webové stránky mají mnohem menší roli, neboť jejich hlavní funkcí bude sloužit jako centrum pro všechny činnosti, které děláte jinde (již dnes mnoho bloggerů má na svém blogu zobrazené vlastní zprávy z twitteru). Je to místo, kde lidé shromažďují věci z jiných míst. Internetové stránky a sociální sítě se tak sloučí do jednoho. Vaše webové stránky a blog jsou vaším sociálním profilem.

Sociální zprávy, jak byly popsány výše, budou nejdůležitějším způsobem kominukace mezi lidma. Tradiční novinářské zprávy jsou zcela nahrazeny informacemi přímo od zdroje. Úkolem novinářů bude pouze vytvořit z toho zpravodajskou zprávu, aby nám rozšířil obzory a mohli jsme si tak vytvořit větší obraz. Tok informací bude upraven pro každého zvlášť – stejným způsobem, jakým to dělá Last.fm s hudbou.

V roce 2010 se začnou objevovat dva nové koncepty. Jedním z nich je “inteligentní informace”, kde se hlavní zpráva zkombinuje z mnoha různých zdrojů. Ne jen roztažením dat, ale i shrnutím důležitých částí. Místo čtení pěti různých článků na stejné téma, se vám objeví jeden článek s důrazem na zásadní body vašich zájmů.

Informace nebudete dostávat v určitém období jako to bylo třeba v prime-time u televize. Informace budete dostávat každou vteřinu vašeho života. Bude to vaší přirozenou součástí. Neni to něco, co dostanete, ale co máte.

Statické a kontrolované formy informací, které vidíte dnes se brzy stanou minulostí.

marketflow12

Připravte se!

Zeptejte se sami sebe. Stále se snažíte do novin nacpat zprávy o vašem produktu? Stále tvoříte webové stránky? Je vaší strategií sociálních sítí ‘získat Facebook stránku’?

…nebo…

si sami určíte vlastní přirozený tok informací?

[via labnol]

5 Comments

  1. Zajímavé jak se nám to začíná opakovat. V části 1800 píšeš, že informace byly závislé na tom kde se člověk zrovna vyskytoval a kde tedy ty informace mohl získat. A v části Budoucnost je to tu znovu v podobě cílených informací podle toho kde se člověk zrovna nachází.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *