Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

6 kroků k lepším digitálním agenturám

Zapomeňte na nákup technického know-how. Agentury by se měly zaměřit na neustálé vzdělávání zaměstnanců s cílem zvýšit kvalitu jednotlivce v digitálním světě. Během posledního desetiletí bylo předefinováno nadání v reklamě. Technologie, se vší tou nejednoznačností a potencionálem, donutila přehodnotit vše. Agentury se prodávají a kupují. Schopnosti byly rozšířeny. Vznikly nové hvězdy v oboru. Byla odstraněna celá oddělení. Obchodní modely agentur se posunuly a přemístily. Tyto všechny změny vyžadují nový typ digitálního pracovníka. A to se stává nejcennějším majetkem agentury: digitální znalost zaměstnanců.

Agentury jen zřídka otevřeně přiznají nebo diskutují o skutečnosti, že většina jejich zaměstnanců je technologicky negramotná nebo pologramotná (nedokážou pochopit hloubku témat jako jsou sociální média, mobilní technologie nebo vývoj aplikací). Většina vedoucích v agenturách si není jistá při řešení tohoto zásadního problému: Jak neustále zvyšovat znalost zaměstnanců v digitální oblasti napříč jednotlivá oddělení?

Často zní otázka: Jak řešit to, co nevíme? Jak roste naše potřeba odborníků, tak bychom měli investovat do vzdělání a rozvoje zaměstnanců. Měli bychom se na to zaměřit, stejně jako se zaměřujeme na nábor. Budoucí firemní oznámení by měla obsahovat detaily o vzdělání v agenturách, ne zaměstnání nového člověka.

Požadavky na nové typy pracovníků nezmizí. Vzdělávání není pouze “hezké mít”. Je nezbytnou součástí agentur 21. století a také konkurenční výhodu. Jak by měla vaše agentura začít? Jak navrhnout, vytvořit a realizovat vzdělávací program? Jaké jsou základní prvky? Kdo by měl učit? Jak se měří úspěch?

Ať už hledáte vylepšení vašeho stávajícího programu nebo chcete postavit nový od začátku, zde je několik tipů, jak začít:

1. Spuštění programu: Převod digitálních pozorovatelů
Agentury musí vytvořit kulturu digitálních tvůrců, nikoliv pozorovatelů. Nedovolme zaměstnancům pouze pozorovat novinky. Zásadní význam pro poznání technologie je praktická zkušenost. Udržujte prostředí, v němž se zaměstnanci cítí bezpečně pro připustění toho, co nevědí. Pak začne proces vyplňování mezer. Nejprve objevte znalosti, které již mají; ptejte se přímou otázkou týkající se dovedností a zmapujte znalosti v agentuře. Poskytněte digitální vzdělávací program, který transformuje pozorovatele do aktivních účastníků.

2. Sestavení programu: Všichni jsou technologové
Všichni jsme technologové. Někdo předpokládá, že technolog je mladý, energetický programátor. V rámci úspěšné moderní reklamní agentury je každý zaměstnanec technolog. Není to znalost kódu, co definuje tento titul, je to schopnost učit se, přispívat a experimentovat. Agentury by měly přehodnotit objevování technologií a proces vývoje. Dejte zaměstnance neznalého technologie do styku se zaměstnancem pracujícím s technologií na denní bázi. Přivlastněte si technologii. Požádejte, ať sdílejí své znalosti. Odměňte všechny zaměstnance za přijetí “rizik”, kterých se účastní kvůli jejich porozumění.

3. Potřebný počáteční vklad: Důvěra vedení a investice
Nejdůležitějším krokem při vytváření vzdělávacího programu v agentuře probíhá skrze výkonného ředitele, od samého vrcholu. Závazek ke vzdělávání musí být začleněn do strategických cílů a priorit. Když tento počáteční vklad nastane, vzdělání se stává součástí každodenní práce. Zaměstnanci pochopí na příkladu šéfa agentury hodnotu, víru a závazek k učení. Vzdělávání proniká do meetingů, prostorů agentury a procesů. Lídři otevřeně odkazují na jejich investice do vzdělání jako na jejich prioritu číslo jedna. Výkonný ředitel agentury tráví tolik času s pedagogy jako s účetním.

4. Nábor externích vyučujících: Objektivní výuka
Existuje mnoho digitálních odborníků. Vzdělávací program v agenturách by měl přijmout externí odborníky, aby vyučovali ve třídách. I když tito odborníci jsou přímými konkurenty, mohou poskytovat obsah, který neexistuje interně. Objektivní odborné hledisko zajišťuje, že zaměstnanci se učí od těch nejlepších v oboru. Pokud jsou tématem sociální média, vynaložte čas na získání odborníka v tomto oboru. Tito odborníci často rádi sdílejí to, co vědí (obvykle je to pro ně nejlepší způsob, jak zformulovat jejich chápání tématu). Odborníci jsou často již vyučujícími. Jejich pozváním do vaší agentury nabízíte další možnost rozšíření jejich znalostí.

5. Měření úspěchu: Integrace s prací agentury
Vzdělání, aby bylo co nejúčinnější, musí být integrováno do práce agentury. Jaký typ digitální práce chce agentura tvořit nebo jaké má plány v budoucnu? Úspěch se měří přímým vlivem vzdělání na produkci agentury. Nařiďte vedoucím, aby sledovali účast ve vzdělávacím programu. Vyžadujte u zaměstnanců, kteří navštěvují kurzy, aby uplatnili své nové znalosti v kampaních pro své skutečné klienty a využili příležitosti. Integrujte naučený obsah do procesů a výstupů. Vytvořte bonusové programy pro zaměstnance, kteří “prodají” digitální nápady, které vznikly díky vzdělávacímu času, stráveném ve třídě.

6. Začínáme: Jen do toho!
Pokud agentury začnou investovat do digitálního vzdělávání stejně jako investují do akvizic a partnerství, tak se v tomto průmyslu změní pravidla hry. Pokud stále více z nás podnikne kroky směrem ke vzdělání a rozvoje agentury, tak se to stane standardem než výjimkou. Přerod talentu vyžaduje sdílený závazek průmyslu. Ať se všichni zavážou dozvědět se více než málo.

Je čas vybudovat nový vzdělávací program!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *