Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Něco úžasného

Ten pocit, který dostaneš, když myslíš na něco úžasného, pak na to zapomeneš a ty víš, že si cítil něco úžasného a ty si nemůžeš vzpomenout na podrobnosti. O pár minut později si to znovu vybavíš a jsi moc vděčný, protože jsi málem přišel o něco úžasného, navždy. Až na to, že tentokrát je to osoba. Nikoliv myšlenka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *