Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Nebeský kreslíř

Je tu někdo, kdo maluje po nebi, se svýma očima, každý den, každou cestu. Jsou o samotě, právě teď, dnes, každý den, nějakým způsobem. Měli manželku/manžela a přátele/děti, ale teď jsou všichni pryč (žil jsi příliš dlouho jen pro jednu píseň).

Červená barva přijde ráno nebo podvečer (dodavatelé pracují v podivných hodinách). Mají vždy přebytek modré, bílé a šedé (masivní sklad).

A tak sedí, každý den, a snaží se vzpomenout na barvy, které se kdysi pohybovaly.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *