Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Nápady pomáhají měnit svět

Nápady máme každý den. Jsou to ty nejpronikavější produkty, které my jako lidé generujeme.
Velké, hloupé, zábavné – od nezdvořilých až po průkopnické. Myšlenky jsou hnací silou lidského pokroku. Od vynálezu kola až po spalovací motor. Ať už lepší nebo horší, nápady jsou vždy příspěvkem lidstva k rozvoji naší planety. Některé z nich jsou dobré a některé jsou bohužel špatné.
Nápady jsou samozřejmě základními stavebními kameny kreativity. Ať už tvoříte cokoliv – text, film, obraz, hudbu – vždy začínáte myšlenkou. Bez ní nemáte nic.
Nápad může být definován jako “myšlenka nebo projekt vytvořený duševním úsilím.” Zejména se mi líbí ten výraz “duševní úsilí.” To znamená, že jste udělali něco hmotného. A to je to, co mě zajímá: Zhmotněné myšlenky. Tím samozřejmě nemyslím myšlenku, zda byste si dnes večer měli dát pizzu místo sushi. Některé nápady okamžitě přicházejí s řešením na jednotlivé otázky, ale nezajistí nám titulky po celém světě. A my bezpochyby chceme dělat ty velké nápady.
Je důležité dodat, že mít vymýšlení nápadů je tou nejdemokratičtější činností, kterou provádíme. Nepotřebujete speciální povolení nebo osvědčení, abyste přišli s dobrým nápadem. Lze to provádět kdekoliv, kdykoliv, bez speciálního zařízení či předchozí praxe. Můžete to dělat vsedě, ve stoje, nebo vleže. Ve skutečnosti ten pravý nápad k vám přijde v okamžiku, když zrovna ani nemyslíte. Tak geniální jsme ve vytváření nápadů, bez ohledu na naši rasu, vyznání, barvu pleti, pohlaví či věk. Nápady tu jsou pro vás a čekají, až je vymyslíte.

A pokud je váš nápad dostatečně pronikavý, může změnit běh dějin.

To není špatné, co?

Oslavme tak naši svobodu a schopnost vykouzlit nápady z ničeho. A ujistěte se, že se o ně podělíte s celým světem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *