Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

V jednoduchosti je krása

Ať už vytváříte cokoliv, jednoduchost by měla být cesta k cíli. Síla redukce, jak se říká v reklamě, znamená přijmout komplexní myšlenku a snížit ji na jednoduchou, silnou zprávu.

Malování, psaní románu, natáčení filmu… Vždy je tu jeden prostor, který chcete vyplnit. A tím prostorem je něčí mysl. Přesvědčovacím nástrojem může být štětec nebo kytara, a je to mysl vašeho publika, které si chcete získat na vaši stranu. Pokud se vám je podaří získat na háček, pak máte vyhráno.

Jestli je však váš nápad příliš složitý, tak tím jen své publikum zmatete. I v podnikání se říká, že složitost ničí ziskovost. (V tomto případě se radši ujistěte, že váš nápad není i triviální.)

Jak tedy vytvořit něco, co má sílu a zůstalo to v něčí mysli?

Pravda je tou nejmocnější silou kreativity ke vzniku velkých nápadů.

Jen pomyslete na nějaké velké dílo, bez ohledu na médium. Je téměř jisté, že vyjadřuje odlišný názor. Ale pokud názor neobsahuje pravdu, pak se můžete vsadit, že dopad díla bude jen pomíjivý.

A proto každý, kdo chce tvořit, musí najít svůj hlas – svou pravdu. Na nejzákladnější úrovni, a pokud nevěříte v to, co děláte, proč by tomu měl věřit někdo jiný?

Nalezení vlastní pravdy a její nápadité vyjádření je dovednost, kterou musíte vyvíjet, a velmi často držet v jednoduchosti, abyste ji mohli ukázat svým způsobem.

Blaise Pascal, velký francouzský filozof, to shrnul dobře při psaní dopisu svému příteli: “Promiň mi ten dlouhý dopis, ale neměl jsem čas napsat krátký.”

Takže ať už píšete, malujete, hrajete, režírujete, nebo projektujete, jednoduše vyjádřená pravda je rozdílem mezi smysluplným a nesmyslným dílem.

Ignorováním této skutečnosti můžete sice dosáhnout okamžitého úspěchu, ale to nebude mít dlouhé trvání. Navíc z toho nebudete mít uspokojení.

Nikdo netvoří jen kvůli zájmu o tvorbu. Tvoříme, abychom něčeho dosáhli. Vyjádřili svůj postoj, přesvědčení. I přesto, že pracujete v reklamě jako já.

Nejlepší strategii, kterou můžete použít, je pravda. Navíc je to užitečné, protože si vždy vzpomenete, co jste vlastně říkali…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *