Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Slova jsou překážkou v komunikaci

Není o tom pochyb. Žijeme ve vizuálním světě, kde stále více dominují obrazovky. Smart TV, chytré telefony, tablety. Vidíme více, ale čteme méně. Veškerou pozornost na sebe přitahují digitální technologie.

S takovým množstvím obrazovek a informací jsme museli najít způsob, jak vše účinněji absorbovat. Proto se hodnota vizuálního jazyka zvýšila a vliv psaného slova se snížil.

Ať už považujete tuto změnu za katastrofu, nebo ne, vy a každý další tvůrčí člověk se musí proprat s realitou, která nastala. Pro spisovatele to může být považováno za hlavní problém, nebo skvělou příležitost. Jak už víte, síla redukce přišla do hry, takže si položte následující otázky:

Mohu své poselství přepsat do kratší a zřetelnější fráze?

Může má fantazie být větší s menším počtem slov?

Někteří z nás by na takové omezení mohli namítat. Ale myslím, že jsme vždy žili v takovém světě. Když se v době Velké francouzské revoluce dalo vyjádřit motto revolucionářů ve třech slovech “Liberté, égalité, fraternité” (česky volnost, rovnost, bratrství), pak i to, co se snažíte komunikovat vy, lze říct výstižněji.

Pokud se jedná o závod, jak se dostat do myslí lidí a udržet se tam, pak uspějí jen kreativci, kteří vyjadřují pointu rychleji, chytře a podnětně.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *