Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag gamifikace

Je hraní her opravdu přínosné pro lidi?

Naše společnost má tendenci se na hraní her dívat docela skrz prsty. V lepším případě jsou videohry považovány za lehkovážnou ztrátu času, v horším za předstupeň násilného chování. Rostoucí počet výzkumníků si však dovoluje nesouhlasit. Hry jsou stále častěji považovány…