Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag Guggenheim museum

New York – Den šestý

Ani nechci vidět, jak New York vypadá na Nový rok. Je den sv. Patrika a ulice praskají ve švech. Všude se slaví ve velkém. Ulicemi prcházejí zástupy skautíků, vojáků, skotů, irů apod. Ráno byl docela ještě klid a já si…