Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Desatero odpovědného mobilního maniaka

626457_razor.jpg

Na přednáškách ve škole se učí se mnou i studenti, kteří vůbec nevypínaj hlasité vyzvánění a když jim někdo volá, vyruší tím celou třídu včetně kantora a utíkají pryč z hodiny, aby si mohli hovor zvednout. Nikdy jsem nepochopil, proč si tam nedají vibrace nebo tichý režim. Vždyť stačí přidržet dlouze jedno tlačítko a mobil je z ticha za všech okolností.

 

Mobilní telefony se už dávno staly nedílnou součástí života. Není tedy divu, že se objevují první pokusy dát používání mobilů nějaký řád. T-Mobile ten svůj sestavil na základě průzkumu společnosti IBRS, který zjišťoval, co nám v souvislosti s telefonováním na veřejnosti vadí a co jsme ochotni skousnout. Jakési zásady mobilního společenského chování nebo etikety, chcete-li, jsou tady:

  1. V divadle, kině, na koncertě, při obřadech a v jiných veřejných prostorech nastavme mobilu tichý režim.
  2. Na pracovních poradách a jednáních omezme používání mobilu na nezbytné minimum.
  3. Telefonování bez handsfree, esemeskováním a jinými činostmi, které bezprostředně nesouvisí s řízením vozidla, riskujeme nehodu.
  4. V letadle respektujeme při používání mobilu pokyny posádky.
  5. Nebavme se ve veřejných prostorech o soukromých a intimních věcech, nebo se bude na váš účet bavit i vaše okolí.
  6. Ve zdravotnických zařízeních, čekárnách u lékaře a v nemocničních pokojích nerušme ostatní hlasitým telefonním zvoněním a rozhovorem.
  7. Nedávejme cizím lidem mobilní číslo bez vědomí jeho majitele, ani nekontrolujme nikomu tajně mobil.
  8. Dejme pozor, abychom svým hlasitým a originálním zvoněním nerušili své okolí. Předvídejme situace, kde je lepší nastavit tiché nebo tlumené zvonění.
  9. Netelefonujme zbytečně během večeře v restauraci, při posezení s přáteli apod. Je neslušné nechat ostatní čekat, až si vyřídíme záležitosti, které mohou počkat.
  10. Respektujme víkendy, svátky a volný čas ostatních. S vyjímkou mimořádných událostí volejme v přijatelnou denní dobu nebo dejme přednost SMS.

P.S. Velice doporučuji humorné stránky Jaxmobilem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *