The diary of a strategic thinker

@WeAreTheDead – Twitter památka zesnulým vojákům

Magazín Ottawa Citizen učinil zajímavý přístup k uctění památky obětem války z Kanady. Vytvořil účet na twitteru pod názvem We Are The Dead a každou hodinu postne jméno jednoho padlého vojáka.
Za celým projektem stojí Glen McGregor, který vytvořil robota s přístupem na vládní web nesoucí název Virtual War Memorial (virtuální válečný pomník), který má v registru záznamy o 119.531 Kanaďanech, padlých za války (většinou z 20. století).
Původně chtěl Glen spolu se šéfredaktorem Andrew Potterem celý seznam vojáků zveřejnit během týdne či měsíce, ale to by zahltilo celý twitter a hrozilo automatické smazání účtu za nadměrné posílání příspěvků. Nakonec se rozhodli pro jedno jméno za hodinu bez ohledu na to, jak dlouho to potrvá.

Robot každou hodinu vybere náhodně jméno, hodnost, jednotku a datum úmrtí, tyto údaje pak pípne na twittet. Výpočet ukazuje, že bude trvat více než 13 let, než se na účtu objeví celý seznam padlých.
Při vzniku tohoto projektu narazili tvůrci na jeden malý problém. Účet s názevm @WeAreTheDead byl již zabrán ženou z Austrálie, Kim Maree. Spojili se s ní na Facebooku a nabídli ji malý honorář s tím, že si název bude moci ponechat (Kim si název vybrala podle textu z písně jedné punkové kapely – Vegan straight edge). Když jí vysvětlili účel projektu, tak se svého účtu vzdala a odmítla přijmout peníze.
Pak už stačilo vytvořit jednoduchý počítačový program napsaný v jazyku Python, který každou hodinu náhodně vybere jméno z databáze a odešle na Twitter.

Název We Are The Dead pochází z básně ”In Flanders Fields”, kterou napsal kanadský lékař a podplukovníke John McCrae během první světové války.

Na polích ve Flandrech
Napsal John McCrae, přeložila Věra Černá

Na polích ve Flandrech divoké máky rostou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde ležíme. Nahoře mezi červánky,
je možná slyšet zpívat skřivánky,
zde dole kanóny jen svojí píseň řvou.

My už však nevstanem a je to možná zdání,
že včera ještě žili jsme a byli milováni.
Teď jenom tiše ležíme
na polích flanderských.
Náš boj však zase jiní převezmou.

Do vašich rukou dáme my teď svou
hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal,
že jsme tu padli zbytečně. Jen máky porostou
na polích flanderských.

Já tento projekt zboňuji a proto jsem se rozhodl v den válečných veteránů o něm napsat. Snad zaujal i vás.

Zdroj: Ottawa Citizen

Sdílet s ostatními: