Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Mezinárodní festival studentských filmů 2006

Jelikož jsem student FAMO, tak si dovolím jednu malou pozvánku (čti reklamu 😉 ) na 6. ročník mezinárodního festivalu studentských filmů v Písku. Který se koná ve dnech 11. až 14. října 2006.

Mezinárodní festival studentských filmů v Písku, který se koná jako bienále, se během posledních let dostal do širšího povědomí jako respektovaná akce, jejíž návštěvnost s každým dalším ročníkem stoupala. Pořadatelé předpokládají, že letos se festivalu zúčastní zhruba tři tisíce diváků.

V letošním roce je festival koncipován jako široká celospolečenská kulturní akce, obsahující kromě promítání soutěžních snímků zaslaných z celého světa, i doprovodný program jako jsou koncerty (skupina Buty), workshopy (s Václavem Marhoulem a Michalem Vieweghem) a divadelní představení. Cílem není to, aby festival žil svým vlastním životem, nýbrž aby celé město žilo festivalem. Cílem tohoto ročníku mezinárodního festivalu studentských filmů v Písku také není pouze setkání studentů filmových škol z celého světa spojené s výměnou zkušeností, prohloubením kontaktů či srovnáním kvality filmů, ale vytvoření kulturní akce, jež svou kosmopolitní atmosférou a při zachování a respektování určitého regionálního rázu umožní městu Písek hostit co nejvíce návštěvníků nejen z celého světa, ale i z nejbližšího okolí, těch lidí, kteří s filmem přijdou do styku pouze přes filmové plátno místního biografu nebo skrze televizní obrazovku.

One comment

  1. […] Když jsem se v sobotu vrátil z filmového festivalu, měl jsem u postele tašku s reklamními předměty. Podíval jsem se dovnitř a byli tam nějaké časopisy, tužky a jiné blbosti. Ale úplně ve spodu jsem si všiml jednoho malého čtvercového předmětu. Vypadá to jako sirky v těch papírových obalech, který otevřete, odtrhnete sirku a škrtnete. Uchopím to teda do ruky a otvírám – místo sirek na mě vyskočili papírky. Co se to děje? Studuju předmět dál a všimnu si nápisu “Papírky na žvýkačky“. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *