Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

SnipShot : Editujte obrázky online (AJAX)

snipshotlogo

Snipshot je úžasně vytvořená stránka s Twisted a MochiKit. Dovoluje editovat obrázky online v realném čase pomocí AJAXu, perfektní příklad pro Web 2.0 😉 . V současné době nabízí pouze několik služeb jako jsou “UNDO (zpět), REDO (vrátit), RESIZE (změnu velikosti), ROTATE (otočení obrázku)“. Finální, upravený obrázek lze uložit do několika formátů – JPG, PNG, PDF, PSD, TIF nebo je tu možnost, uložit obrázek přímo na Flickr.

 

Možnosti

  • Editování velkých obrázků- do 10 MB, nebo o velikosti 5000×5000 pixelů
  • Vkládání obrázků uložených na internetových stránkách (zahrnuje Flickr)
  • Export na Flickr stránky, nebo uložení do formátu GIF, JPG, PDF, PNG, TIF
  • Základní nástroje – změna velikosti, otočení, výřez určité oblasti — další nástorje jsou ve vývoji
  • Neomezené undo (zpět, Ctrl+Z nebo âŒ?Z na Macu ) a redo (vrátit, Ctrl+Y nebo âŒ?Y na Macu) 
  • Nedochází k rozmazávání a podobným věcem při úpravě obrázku. Vždy se pracuje s originálním obrázkem
  • Upravy jako barevné korekce, přidání barvy tónu apod.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *