Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Czech press photo 2006

FOTOGRAFIE ROKU 2006 Křišťálové oko

MICHAL ČÍŽEK, Agence France Presse:
Jak dál? Porada vrcholných politiků po volbách, 6. června 2006

 

Z této výstavy jsem docela zklamaný, malý počet foto. Úplně debilně udělané osvětlení, že místo fotografie vidím bílý odraz. Fotky lze tedy vidět pouze přímým pohledem. Ale jelikož je tam plno návštěvníků, tak jsem fotky viděl z různých stran a tím pádem jsem viděl půlku bílý odraz a druhou půlku originální foto. Celý zbytek dne jsem litoval, že jsem si místo výstavy radši nedal dvě piva v hospodě.

 

Výstava CZECH PRESS PHOTO 2006 obsahuje na 300 fotografii, oceněných i dalších vybraných z celkového počtu 3110 snímků od 229 fotografů. Jako každoročně, i tentokrát je zrcadlem života a světa uplynulého roku. Avšak víc, než v minulých letech, se v ní odráží domácí politické klima. Nahořklou příchuť z něho však vyrovnávají pozoruhodné snímky se světa přírody, sportu a každodenního života .

 

Výstava na Staroměstské radnici v Praze je pro veřejnost otevřena od 17.11. 2006 až do 31.1.2007 – denně od 9 do 18 hodin. Vstupné je 70 Kč pro dospélé, 40 Kč pro studenty a seniory, 20 Kč pro hromadné Å¡kolní výpravy.

 

CZECH PRESS PHOTO přináší každoročně nezávislé autentické obrazové svědectví o životě. Tak, jak je vidí doma i ve světě profesionální fotožurnalisté žijící v České nebo Slovenské republice. Cílem soutěže i výstavy, které se konají každoročně od r. 1995, je umožnit veřejnosti být očitým svědkem událostí a jevů uplynulého roku. A rovněž snaha motivovat fotografy v každodenním stereotypu jejich práce k osobním přístupům a tak stimulovat rozvoj samotného média fotografie.
Czech Press Photo dává možnost zveřejÅ?ovat i to, co z nejrůznějších důvodů navzdory svým kvalitám nenachází na stránkách novin a časopisů uplatnění. V zájmu nestrannosti posuzuje práce nezávislá, každoročně obměÅ?ovaná odborná mezinárodní porota.
Czech Press Photo podporuje zájem o fotožurnalismus jako prostředek mezilidského poznání a porozumění.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *