Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Český paralympický tým

e1243-2.jpg

 

e1243-1.jpg

 

Athens 2004 Czech Paralympic Team 

 

Paralympické hry se vrací do Atén, země pradávných hrdinů.

 

Paralympic Games return to Athens, the land of ancient heroes.

 

Account tým: Majka Houdková, Tomáš Grmela
Creative director: Leon Sverdlin
Art director: Radouane Hadj Moussa
Režisér: Jakub Kohák
Kameraman: Jan Velický
Copywriter: Jan Rídl
Producent: Lenka Rosolová
Hudba: MUM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *