Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Noc filmových nadějí

Televize nova se překonala. Chce změnit povědomí o této stanici u studentů i pedagogů (my umělci máme rádi umění nikoliv komerci). Toho chce dosáhnout pomocí projektu nazývaný “Noc filmových nadějí”.

noc_filmovych_nadeji.jpg

2. března až 3. března tohoto roku se bude konat akce, kde studenti ze škol FAMU, SPŠST Panská v Praze, UTB ze Zlína, FAMO a SVOŠF z Písku budou moci ukázat svůj talent. A vy diváci se večer budete moci podívat na snímky a poté formou hlasování na nova.cz určit vítěze, který získá symbolickou cenu, finanční podporu na další tvorbu a možnost budoucí spolupráce.

Akci bude moderovat Monika Valentová a hlavním hostem bude Filip Renč.

Pokusím se tam přihlásit můj prvotní film (němá etuda) vytvořený na škole a pokud se dostanu až do finále, očekávám vaší podporu! 😉

UPDATE: Tak film vybíral ředitel ze školy (snaží se školu ukázat v tom nejlepším světle), takže moje němá etuda se tam neukáže. Takže to nemá ani smysl sledovat.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *