Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Keith Haring

Umělecká dráha Keitha Haringa trvala sotva deset let, přesto je jeho výtvarný rukopis stejně nezaměnitelný jako témata, která zobrazoval. Malířský génius se v jeho případě zrodil nesmírně rychle: Haring byl hotovým umělcem nedlouho po své dvacítce.

haring-keith.jpg

Narodil se 4. května 1958, zájem o výtvarné umění se u něj objevil ještě v předškolním věku. “Otec kreslil komiksy. Od malička jsem také vymýšlel postavičky a jejich příběhy. V duchu jsem ale rozlišoval, co je komiks a co znamená být umělcem.”
Po střední škole studoval na Pittsburské umělecké univerzitě. Zamiloval se do umění Pierra Alechinského a Christa. “Co se mi na nich líbilo nejvíc, byla víra, že umění může oslovit všechny lidi.”
V roce 1978 odešel do New Yorku studovat Vysokou uměleckou školu. Se spolužáky vystavoval na ulicích, v podchodech a klubech. Začal kreslit křídou po černých tabulích v metru.
Haring měl umělecky nejblíž k pop-artu – a to jak k Royi Lichtensteinovi, který do výstavních síní přivedl žánr komiksu, tak k živelnému Jeanu-Michelu Basquiatovi, jenž se inspiroval tvorbou primitivních národů.

Paradoxně nejméně si vzal od toho nejznámějšího, tedy Andyho Warhola: bezprostřednost, extrovertnost a v dobrém slova smyslu posedlost Haringovy tvorby jsou skoro opakem moderních ikon, které sériově vyráběl Warhol ve své Factory.

Soustředil se na techniku kresby a jeho vitální a dynamická linka kroužila kolem amerických národních mýtů. V jednoduchých vizuálních zprávách, které nejraději zanechával na newyorských chodnících, zdech nebo vagonech metra, přicházely ke slovu sex, náboženství, drogy, rasismus, televize, ale i strach z přírodních katastrof nebo napadení UFO.

141b.jpg

Od roku 1982 vystavuje a tvoří po celém světě, maloval například třistametrovou fresku na berlínskou zeď. V roce 1986 otevřel Pop Shop v Soho. Účastnil se i veřejných projektů, například kampaně proti AIDS.
1988 se nakazil virem HIV. O rok později založil vlastní nadaci, která nyní spravuje jeho pozůstalost a podporuje kampaně proti AIDS.
Keith Haring zemřel 16. února 1990 ve věku jednatřiceti let.

via ihned a idnes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *