Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Filmový klub mladých tvůrců

V únoru přišla televize nova s zajímavým projektem nesoucí název Noc filmových nadějí, který měl své nedostatky jako pozdní vysiílací čas a reklamy. Jenže Česká televize, která je u umělců oblíbenější, to nenechala jen tak.

filmovy-klub-mladych-tvurcu.jpg

Česká televize již dlouhá léta spolupracuje se začínajícími filmaři a hledá nejrůznější cesty, jak umožnit studentům a mladým tvůrcům, kteří v rámci svých studijních povinností vytvářejí audiovizuální díla, prezentovat svou tvorbu veřejnosti. V září loňského roku vyhlásila Česká televize soutěžní přehlídku školních audiovizuálních děl. Nejlepší snímky této přehlídky diváci uvidí během čtyř soutěžních večerů, a to vždy v pondělí v čase vyhrazeném Filmovému klubu, tedy od 21.45 hod. na ČT2. První díla se představí v pondělí 4. 6., pak 11. 6., 18. 6. a poslední pořady 25. 6.

V rámci každého večera bude odvysíláno několik filmů, které soutěží ve čtyřech žánrových kategoriích:

* hrané pořady,
* dokumentární pořady,
* animované pořady,
* ostatní pořady, které nelze do předchozích kategorií jednoznačně zařadit.

O vítězích jednotlivých kategorií rozhodnete vy sami, diváci, hlasováním prostřednictvím SMS a internetu. Vítězové, na které čeká také finanční odměna, se pak divákům sami představí ve speciálním vydání pořadu Noc s Andělem, vysílaném 30. června (Že by to byl zase spolužák Jakub Hussar, který vyhrál i Noc filmových nadějí a tentokrát tam má dva filmy).

Již ode dneška máte možnost zhlédnout na webových stránkách v plné délce všechny filmy přehlídky bez ohledu na to, ve kterém TV večeru budou vysílány. Od tohoto data také můžete pro snímky hlasovat, a to jak prostřednictvím webových stránek, tak i zasláním SMS.

Filmy z naší školy naleznete pouze v hrané části a jestli se vám budou líbit, můžete pro ně hlasovat a podpořit naší školu. Pro tentokrát se tu ukázalo jedno dílko, ve kterém jsem dělal druhého asistenta režie. Hraný film se jmenuje Poštovní služba a režíroval ji Dominik Táborský.

One comment

  1. Filmový klub mladých tvùrcù…

    V únoru pøišla televize nova s zajímavým projektem nesoucí název Noc filmových nadìjí, který mìl své nedostatky jako pozdní vysiílací èas a reklamy. Jenže Èeská televize, která je u umìlcù oblíbenìjší, to nenechala jen ta…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *