Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Politické loga – George Bush

Loga zasahují do všeho, dokonce i do politiky. V pondělí u nás přistál Americký prezident George Bush, tak na jeho počest mu dám své místo na mém blogu. První loga vytvořil Ronald J. Cala II, který svoje (kontroverzní) práce často věnuje politickým tématům.

hey-bush.jpg

Kredity:

Ronald J. Cala II, student Tylerovo školy umění

Další dvě loga zaměřené proti Georgu Bushovi se postarali strange // attraktor (Rudý Bush) a HÜRSHINDUSTRIES (BUSH FIRE). Abych se přiznal, tak u ďábelského Bushe HIYAAYA jsem nepochochopil význam. Pokud to víte, děkuji za váš komentář.

redbush.jpg

bushcampain.jpg

2 Comments

  1. Politické loga – George Bush…

    Loga zasahují do všeho, dokonce i do politiky. V pondìlí u nás pøistál Americký prezident George Bush, tak na jeho poèest mu dám své místo na mém blog…

  2. Prosím, nebylo by lepší dát přídavným jménům tvar příslušný dle rodu podstatného jména? Tzn. POLITICKÁ loga… loga ZAMĚŘENÁ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *