Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Keep Calm and Carry On

Mnozí z nás se určitě setkali se sloganem Keep Calm and Carry On (Zachovejte klid a pokračujte) nebo aspoň s jeho alternativama, kterých je na internetu nespočet. Ale už málokdo zná původ, odkud se tento slogan vlastně vzal.
Keep Calm and Carry On byl plakát, vyroben bristskou vládou v roce 1939 na začátku druhé světové války, jehož cílem bylo zvýšit morálku britské veřejnosti v případě invaze. Byl publikován v omezeném množství a upadl v zapomnění. Znovu byl objeven v roce 2000 a začal se opět tisknout a slouží jako dekorativní téma pro celou řadu dalších produktů. Existují pouze dva originální plakáty mimo státní archiv, o kterých se ví.
Plakát byl původně produkován ministerstvem informací za za účelem posílení morálky v případě válečné katastrofy. Bylo vytištěno 2 500 000 kopií, ale nakonec byl distribuován v omezeném množství. Autor plakátu není znám.

Keep Calm and Carry On byl třetí v sérii plakátů (“Freedom Is In Peril. Defend It With All Your Might” v počtu 400,000 kopií a “Your Courage, Your Cheerfulness, Your Resolution Will Bring Us Victory” v 800,000 výtiscích), které byly použity v rámci motivace, protože Ministerstvo informací předpokládalo, že události prvních týdnů války by mohlo demoralizovat obyvatelstvo.
Plán výroby plakátu začal již v dubnu 1939, v červnu byly připraveny návrhy a v srpnu 1939 byly připraveny v tiskárnách, aby mohli jít do 24 hodin ven od vypuknutí války. Plakáty byly navrženy tak, aby byl design spojen s ministerstvem informaci a měl jedinečný a rozeznatelný font s královským poselstvím jeho lidu. Slogan Your Courage, Your Cheerfulness, Your Resolution Will Bring Us Victory byl prvním z plakátů, který oslovil lid a stal se velice populárním během války.
V roce 2000 objevil kopii Keep Calm and Carry On Stuart Manley, majitel antikvariátu Barter Books, když hledal nějaké staré knihy do aukce. Vzhledem k tomu, že umělecká díla vytvořená britskou vládou po 50 letech jsou poté veřejné, tak majitelé obchodu mohli tisknout plakát podle libosti na základě požadavků zákazníků. Toho se ujali i jiní a začlo se vyrábět ve velkém. Tento slogan byl pak přijat jako neoficiální motto britských zdravotních sester a začali si ho všude vešet do pokojů personálu v nemocnicích. V současné době se řeší ochranná známka, kdo vlastně tento citát může používat…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *