Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Lék na pláč

Zavíráš oči, když pláčeš. To je v pořádku. Jen je nenechávej zavřené příliš dlouho. Věci se staly krásnější, co ses naposledy podívala. Tady už není proč plakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *