Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Příběh z odstupu

Šeptáš si sám sobě stále stejnou historku “Budu nešťastný teď, protože pak budu šťastnější. Tak přece historky fungují.” Takže tvé štěstí se vždy stane později, nikdy ne teď. Život není historka. Život je chaos.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *