Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

14 definic klasických knih

Určitě jste někdy nazvali nějakou knihu pojmem “kultovní klasika”. Pro každého je kultovní něco jiného, ale některé knihy jsou klasikou pro všechny. Tyto knihy vykazují podobné rysy a odpovídají na otázku, proč by se měly číst. Italský spisovatel Italo Calvino v jedné ze svých esejí určil 14 definic “klasik”:

1. Klasiky jsou ty knihy, u kterých obvykle slyšíme lidi říkat: “Já znovu čtu…”, nikdy ne “Já čtu…”.

2. Klasiky jsou ty knihy, které představují drahocenné zkušenosti pro ty, kteří je četli a milovali je; ale zůstávají stejně bohaté pro ty, kteří si vyhrazují právo je číst, až když se budou cítit na to, aby si je užili.

3. Klasiky jsou knihy, které vykonávají zvláštní vliv, kdy nezapomenutelně vniknou do naší představivosti a skrývají se ve vrstvách paměti, převlečené za jednotlivé nebo kolektivní nevědomí.

4. Klasika je kniha, která s každým přečtením nabízí tolik pocitů objevování, jako první čtení.

5. Klasika je kniha, která, i když jsme ji četli poprvé, dávala pocit znovupřečtení něčeho, co jsme již četli dříve.

6. Klasika je kniha, která nikdy nevyčerpá vše, co chce říci svým čtenářům.

7. Klasiky jsou ty knihy, které přicházejí k nám, nesoucí auru předchozích interpretací a vlečou za sebou stopy, které zanechaly v oblasti kultury nebo kultur (nebo jen v jazycích a zvyků), skrz kterých se zúčastnili.

8. Klasika je práce, která kolem sebe neustále vytváří prašný mrak kritického diskurzu, ale vždy třese částice pryč.

9. Klasiky jsou knihy, ze kterých víme z doslechu víc, než si myslíme. Více originální, nečekané a inovativní je objevíme, až si je ve skutečnosti přečteme.

10. Klasika je termín pro jakoukoli knihu, která přichází reprezentovat celý vesmír. Kniha na stejné úrovni starých talismanů.

11. “Vaše” klasika je kniha, ke které nemůžete zůstat lhostejní, a která vám pomůže definovat sebe sama ve vztahu nebo dokonce v opozici k ní.

12. Klasika je práce, která přijde dříve než ostatní klasiky, ale ti, kteří četli ostatní klasiky, jako první rozpoznají její místo v genealogii klasických děl.

13. Klasika je práce, která degraduje hluk současnosti na pozadí šumu, který nemůže bez ní existovat ve stejné době.

14. Klasika je práce, která přetrvává v šumu na pozadí, i když současnost, která je s ní zcela neslučitelná, jí stále vládne.

Zdroj: Why read the Classics?

One comment

  1. Nebo, podle Marka Twaina: „Klasické jsou knihy, které chce mít každý přečtené, ale nikdo nechce číst.“
    Je to hrozně přízemní, ale do jisté míry pravdivé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *