Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Proč si vybírat práci podle mentorů

Nedávno jsem četl jednu velmi zajímavou knížku od sira Kennetha Robinsona, který je spisovatel, pedagog a mezinárodně působící poradce pro vzdělávání (doporučuji vynikající přednášku Školy ničí kreativitu). Kniha se jmenuje Ve svém živlu a rozhodně stojí za přečtení. Velmi mě zaujala jedna část, která je věnována mentorům a já bych se o ni s vámi chtěl podělit, protože by se tím měl řídit každý člověk, který se nespokojí s průměrností.

Mentoři s námi navazují kontakt různými způsoby a jsou s námi po různě dlouhé období. Někteří s námi zůstávají po desetiletí a jejich role se může vyvinout ze vztahu učitele a studenta v blízké přátelství. Jiní vstoupí do našeho života v kritickém období, zůstanou tak dlouho, abychom mohli udělat převratnou změnu, a jdou dále. Já jsem během své kariéry měl tu čest poznat několik mentorů, kteří mi velice pomohli se posunout. Tito mentoři obvykle zastávají některé nebo i všechny z následujících čtyř rolí:

První rolí je rozpoznání. Ve vašem životě může být spoustu lidí, kteří vaše nadšení přehlíží. Existuje spoustu testů, jejichž cílem je poskytnout lidem obecnou orientaci v jejich silných a slabých stránkách na základě standardizovaného dotazníku. Ale reálné jemné odstíny individuálních schopností nemohou žádné testy zachytit.
Někteří lidé mají obecné vlohy pro hudbu, tanec nebo vědu, ale velmi často je toto nadšení v dané disciplíně mnohem úžeji zaměřeno. Člověk může mít vlohy pro určitý druh hudby nebo konkrétní nástroj: pro kytaru, ale ne pro housle; pro akustickou kytaru, ale ne pro elektrickou. Neznám žádný test nebo počítačový program, který by dokázal identifikovat tyto jemné osobní rozdíly, které odlišují zájem od potenciální palčivé vášně. To může udělat jen mentor, který již nalezl v dané disciplíně svůj talent. Mentoři si povšimnou jiskry zájmu nebo potěšení a mohou člověku pomoci objevit tu specifickou složku disciplíny, která odpovídá jeho individuálním schopnostem a zájmům.

Druhou rolí mentora je povzbuzování. Mentoři se nás snaží přesvědčit, že můžeme dosáhnout toho, co se nám před setkáním s nimi zdálo nepravděpodobné nebo nemožné. Nedovolují nám, abychom se nadlouho podvolili pochybnostem o sobě nebo myšlence, že naše sny jsou pro nás příliš velké. Stojí při nás a připomínají nám dovednosti, které již máme, a čeho můžeme dosáhnout, budeme-li usilovně pracovat.

Třetí rolí mentora je napomáhání. Mentoři nám mohou pomoci se posouvat tak, že nám poskytují rady a ukazují nové techniky, ušlapávají nám trochu cestu, a dokonce nám dovolují určité neúspěchy, během nichž nás podporují a poskytují nám čas se z nich vzpamatovat.

Čtvrtou rolí mentora je zvyšování laťky. Efektivní mentoři nás posunují za hranice, které jsme mysleli, že máme. Stejně jako nám nedovolují upadnout do pochybností o sobě samých, také nám brání dokázat s našimi životy méně, než na co máme. Skutečný mentor nám bude stále připomínat, že naším cílem by nikdy neměla být průměrnost.

Mentoři sehrávají neocenitelnou roli při pomáhání lidem při hledání jejich talentu. Bylo by přehnané tvrdit, že jediným způsobem, jak najít svůj talent, je s pomocí mentora, ale nepřeháněl bych přliš. Všichni se na své cestě za tím, co považujeme za své poslání, setkáváme se spoustou překážek a omezení. Bez znalého průvodce, který nám pomůže rozeznat naše vášně, povzbudí naše zájmy, uhladí cestu a donutí vydat ze sebe to nejlepší, je cesta mnohem obtížnější.

Což je důvod, proč by každý při výběru místa, kde bude pracovat nebo se nějakým způsobem vzdělávat, měl brát největší zřetel právě na lidi, se kterými bude v kontaktu. Zda tam jsou mentoři, kteří vám pomůžou se posouvat vpřed a nezaseknete se na místě. Pokud společnost, která vám nabízí místo, představí šéfa/mentora, jenž zaujme ve vašem životě jedinečné a osobní místo, tak do toho jděte. Protože mentoři vám otevírají dveře a podílejí se přímo na vaší cestě. Ukazují vám další kroky a povzbuzují vás, abyste je podnikli. Mentoři jsou prostě víc než plat, firemní benefity a krásné kanceláře.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *