Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Stroopův efekt v reklamě

Mnoho ATLkových agentur řeší online spoty tak, že prostě vezmou svoji televizní reklamu a nahrajou ji na YouTube nebo Facebook. Což je špatně. Zákazník se u počítače nebo na mobilu chová úplně jinak než u televize.
Důvodem selektivní pozornost, kdy mozek věnuje pozornost pouze tomu, co je pro něho důležité. Možná vás teď zklamu nebo dokonce překvapím, ale náš mozek reklamu nepovažuje za důležitou, takže se soustředí na něco jiného.
John Ridley Stroop (1935) byl autor, jenž vytvořil nejrozšířenější test selektivní pozornosti. Test se skládá ze tří částí. V první části má testovaná osoba za úkol rychle přečíst četně vytištěné názvy čtyř barev. Te je snadné. Druhou část tvoří barevné obdélníčky uvedené vy čtyřech barvách. Úkolem je postupně tyto barvy vyjmenovat. To je opět snadné. Ve třetí části dostane osoba seznam barevně vytištěných slov označujících barvy, avšak slova neodpovídají barvě, kterou jsou vytištěna, např. slovo “červený” je vytištěno zeleně. Pokusná osoba má co nejrychleji jmenovat barvy, v nichž jsou slova vytištěna.
Poslední úkol je velmi obtížný. Každé vytištěné slovo se plete do pojmenování barvy, ve které je vytištěno. Stroopův efekt demonstruje psychické nároky kladené na výběrovou pozornost v průběhu doby, kdy máme dávat pozor na barvu tisku, zároveň se pokoušet ignorovat slovo, které je v této barvě vytištěno.
Abyste to zvládli, tak je potřeba dostatečná míra aktivace příslušné mentální dráhy. Slovo označující barvu aktivuje totiž korovou dráhu pro vyslovení slova, zatímco barva, kterou je toto slovo vytištěno, aktivuje dráhu pro pojmenování barvy. Činnost první dráhy zasahuje do činnosti druhé dráhy. Pro pojmenování barvy proto potřebuje aktivovat jinou část mozku. Sami si tento test můžete vyzkoušet na internetu.
Stejně tak je tomu u online reklamy. Vaše reklama na YouTube nebo Facebooku je naprosto neefektivní, pokud na začátku videa neaktivujete mozek, aby se na ni soustředil.
Abyste získali jeho pozornost, tak stačí na začátku videa nahodit háček s návnadou. Nebo-li hook. Něco, čím si získáte pozornost uživatele a pak můžete pokračovat ve vašem reklamním sdělení. Kreativní využití takového hooku můžete krásně vidět například u automobilky Volvo.

Co však bude hookem u vašeho online spotu je teď na vás. Jen už prosím nenahrávejte na YouTube klasické televizní reklamy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *