Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag fotografování

Jak nejlépe vyfotit podzimní atmosféru

Podzim může prezentovat nový a zajímavý soubor podmínek pro fotografování. Začíná období kratších dnů, nízké teploty a zataženého počasí. Ale to neznamená, že není vhodná doba na fotografování. Spíš to znamená, že musíme lépe využít světlo, které se nám nabízí.