Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Sračka

Jednou z nejvýraznějších charakteristik naší kultury je skutečnost, že všude kolem nás se z různých úst line neskutečná spousta sraček.…